Teamtraining - Werkvormen

Werkvormen voor uw teamtraining

Diverse werkvormen zijn in te zetten om uw doel te bereiken. Om een passende teamtraining voor u te formuleren kan er geput worden uit een breed scala aan werkvormen. Werkvormen die aansluiten bij diverse thema's en doelen:

  • Bouwen aan samenwerking
  • Communicatie- en leiderschapsstijlen
  • Effectieve communicatie
  • Fysieke samenwerking
  • Plan van aanpak
  • Teamrollen en persoonlijke kwaliteiten
  • Vertrouwen en lef

Samen werken aan een gezamenlijk doel...

Offerte aanvragen

Werkvormen 'bouwen aan samenwerking'

Bij het thema 'bouwen aan samenwerking' zijn activiteiten geselecteerd waarmee letterlijk wordt gebouwd aan samenwerking. Het team bouwt samen aan een goede constructie, waarmee een teamprestatie wordt neergezet.

Bouwen en schieten - Reuze katapult bouwen en schieten 
Er wordt gestart met palen en touwen, waarna het team aan de slag gaat om een stevige en effectieve katapult te bouwen. Welk plan wordt er gemaakt? Hoe wordt de katapult vormgegeven? En hoe wordt er gezorgd voor een krachtig eindresultaat?

Bouwen en varen - Vlot bouwen en varen 
Het bouwen van een stevig vlot... Hoe pakken we dat aan? Het team krijgt tonnen, palen en touwen en de opdracht om een stabiel vlot te bouwen. Plan van aanpak en samenwerking staan centraal. Wie bouwt het stevigste vlot? En welk team racet het snelst over het water en weet het snelst de boei te bereiken? Ultieme teambuilding!

Bouwen en 'lopen' - Lopende A
Bouw samen een grote A en bevestig er enkele touwen aan. Daarna volgt de grote uitdaging. Één deelnemer neemt plaats op de grote A en gaat 'lopen'. Dit lukt echter alleen als deze deelnemer ondersteunt wordt door zijn teamgenoten. De lopende A zal in balans gehouden moeten worden. Welk team werkt het beste samen en 'loopt' het snelst het parcours? 

Werkvormen 'communicatie- en leiderschapsstijlen'

Communicatie en leiderschap zijn van belang in ieder team. Om het team te begeleiden zijn er diverse werkstijlen, die passen bij de teamleider en het team. Ga met uw team op zoek naar de juiste communicatiestijlen en ga voor een gezamenlijk resultaat. Het drakenboot varen vormt een perfecte activiteit om aan deze doelen te werken.

Leiderschap aan het roer - Drakenboot varen
Het van oorsprong Chinese drakenboot varen biedt het team de perfecte kans om samen op zoek te gaan naar het juiste ritme. Snelheid wordt pas bereikt als iedereen hetzelfde ritme weet te vinden. Wie stuurt het team aan? Wie neemt het leiderschap op zich en vaart het team in de juiste koers?

Werkvormen 'effectieve communicatie'

Effectieve communicatie - sleutelwoorden binnen een goede samenwerking. Effectief communiceren is essentieel binnen een goed functionerend team. Werken aan effectief communiceren? Onderstaande werkvormen bevatten tools om de communicatie te bevorderen. Laat u inspireren!

Communicatie & concentratie - Helium stick
De helium stick is een verrassende activiteit, waarbij het team zonder effectieve communicatie het doel niet zal bereiken. De helium stick, die op de vingers van de deelnemers wordt gelegd, zal zijn weg naar de grond moeten vinden zonder los te komen van de vingers. Klinkt eenvoudig, maar vergt concentratie en met name communicatie!

Overleg in het donker - Magic square
Het magic square, ofwel het magische vierkant, biedt de deelnemers de kans om in een geblindeerde situatie elkaar in positie te brengen. Hoe vindt het team de juiste oplossing? Wie heeft het ruimtelijk inzicht in het donker en weet zijn inzicht over te brengen op zijn teamgenoten. Zonder overleg zal het vierkant niet tot stand komen!

Effectief coachen - Schijven schuiven
Bij schijven schuiven is het doel om het balletje via een veilige route in het juiste gat te krijgen. Voorkom een terugval door de bal door een verkeerd gat te laten vallen. Met beblinddoekte spelers en enkele aangewezen coaches zal de bal in de juiste richting gestuurd moeten worden.  

Doelgericht aansturen - Evenwichtsdoolhof
Het team krijgt een evenwichtsdoolhof en verdeelt de teamleden aan beide kanten. Door de doolhof op het juiste moment op te tillen of te laten zakken zal de bal zich een weg door de doolhof banen. Onderweg mag de bal echter niet door een gat vallen. Het team zal goed moeten overleggen en de geblinddoekte deelnemers doelgericht moeten aansturen. Wie coacht wie? En stuur ik mijn teamgenoten snel genoeg aan? 

Coachen naar balans - Focus ring
Bij de focus ring is een deel van het team geblinddoekt en moet de bal op de focusring door het parcours geloodst worden. Hoe worden de obstakels bedwongen? Hoe wordt de balans gehouden? Wat is de juiste manier om je teamgenoten te coachen?  

Werkvormen 'fysieke samenwerking'

Om het team als team te laten functioneren is het effectief om gebruik te maken van werkvormen die gericht zijn op fysieke samenwerking. De krachten moeten gebundeld worden en er is fysiek contact, waardoor men letterlijk steun nodig heeft van elkaar. Onderstaande werkvormen kunnen doelgericht ingezet worden om fysieke samenwerking te bewerkstelligen.

Krachten verdelen - het spinnenweb
Bij het spinnenweb zal het team zich van de ene kant van het web naar de andere kant van het web moeten verplaatsen. Maar.. elk gat mag slechts één keer gebruikt worden. Hoe wordt dit als team aangepakt? Hoe tilt men de teamgenoten door de bovenste gaten? Hoe zorgt men voor voldoende kracht aan beide kanten van het web?

 

Een steuntje in de rug - de muur
Hoe kan ik een muur van 3 meter hoog bedwingen? Juist... met hulp van mijn teamgenoten. Door elkaar letterlijk een een steuntje in de rug te geven zal het hele team uiteindelijk de muur bedwingen. Help elkaar, want alleen zal het niet lukken! 

Kracht en communicatie - brancard race
Een combinatie van kracht en communicatie. Verplaats je teamgenoot op een brancard door een uitgezet parcours. En dit geblinddoekt! Dus coaching is van belang. Verder zal het team zijn krachten moeten bundelen om samen de brancard door het parcours te verplaatsen. Samen naar de finish! 

Concentratie en fysieke balans - de wip
Bij de wip komt het aan op fysieke samenwerking. Het team zal namelijk als team de balans moeten vinden op de wip. En deze balans wordt alleen bereikt als iedereen in het team goed samenwerkt. Houd je concentratie en vind de juiste houding en balans! 

Een front vormen - het net
Iedereen van het team zal over het net moeten klimmen. Om dit doel te bereiken, zullen je teamgenoten wel een front moeten vormen om voor jou het net strak te trekken. Samen breng je het net in de juiste positie en samen help je elkaar om over het net te komen. Een spannend moment bovenop het net? Vertrouw elkaar!

Timing en samenwerking - vliegend tapijt
Het vliegend tapijt, een mooie activiteit om samen toe te werken naar een einddoel. Er zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden en een ritme gezocht moeten worden om gezamenlijk te springen en te trekken. Vind het team het ritme? Dan zal het tapijt vliegen... 

Werkvormen 'plan van aanpak'

Een succesvol team werkt samen aan een doelgerichte visie. Geen samenwerking zonder een goed plan van aanpak! Sommige opdrachten vergen een doelgerichte aanpak met een duidelijk plan van aanpak. Hoe komt het plan tot stand binnen uw team?

Oer-instinkten laten spreken - Flinstone mobiel
Het bouwen van een Flinstone mobiel is een vernieuwende teambuilder in een oer-oud jasje. Er wordt als team een mobiel geschetst, waarna met aangewezen materialen een Flinstone mobiel gebouwd gaat worden. Hoe komt het team tot een functioneel ontwerp? Welk team zal uiteindelijk het snelst zijn in de Flinstone race? 

Het zwijgen opleggen - Brugbouwopdracht
Het team zal samen toewerken naar het bouwen van een stevige brug, waarover ieder teamlid naar de overkant kan lopen. Maar op welke manier kan de brug stevig gebouwd worden? En hoe verloopt het bouwen van de brug als de teamleden na het plan van aanpak het zwijgen wordt opgelegd? Is het plan van aanpak duidelijk genoeg? Wordt non-verbale communicatie slim ingezet?

Ruimtelijk inzicht - Eiland hoppen
Welk team bereikt als eerste met droge voeten de overkant? Bij het eiland hoppen zal ruimtelijk inzicht en teamoverleg slim ingezet moeten worden om een plan van aanpak te maken. Wat is de juiste weg om met beperkte materialen van eiland naar eiland te hoppen? Hoe houdt iedereen van het team droge voeten? Ontdekt jouw team de juiste methode?

Werkvormen 'teamrollen en persoonlijke kwaliteiten'

In ieder team zitten diverse persoonlijkheden; de doeners, denkers, willers en voelers, waarop Belbin de teamrollen heeft gebaseerd. Ieder met zijn eigen krachten en valkuilen. De diverse persoonlijkheden en teamrollen vullen elkaar aan. Maar hoe kan dat het beste aangepakt worden?

Training 'Aard van het beestje'
Aard van het beestje is een trainingsvorm die ingezet kan worden om diverse teamrollen in kaart te brengen. Ieder team bevat hanen, bijen, uilen en vlinders. Deze teamtraining zorgt ervoor dat u en uw collega’s meer inzicht krijgen in de eigen manier van handelen en communiceren en dat u leert van de mensen om u heen. Leer om elkaars kwaliteiten te zien en daar gebruik van te maken.

Inzet van persoonlijke kwaliteiten - bamboe bouwen
Bij het bamboe bouwen kunnen de diverse rollen en kwaliteiten van deelnemers goed in kaart gebracht worden. Het team gaat samen bouwen aan een creatieve of hoge creatie. Hierbij is snel te zien wie welke rol op zich neem. Wie komt met creatieve ideeën? Wie analyseert de mogelijkheden en komt dan met een plan? Wie stuurt de andere teamleden aan en gaat voor de winst? Wie zet zich helemaal in voor het team en werkt hard? Hierbij vervult ieder zijn rol binnen het team en worden de persoonlijke kwaliteiten benut. 

Werkvormen 'vertrouwen en lef'

Om een team goed te laten functioneren zullen de teamleden onderling vertrouwen in elkaar moeten hebben. Om dit vertrouwen in elkaar te testen en om dit samen op te bouwen zijn er enkele activiteiten uiteen gezet, die hieraan bij kunnen dragen. Vertrouwen in jezelf en anderen. En daarbij een stukje lef om te overwinnen. 

Klimmen naar vertrouwen - steps of trust
De teamleden worden uitgedaagd om de steps of trust te bedwingen en over de top te gaan. Hierbij staat vertrouwen op je teamleden aan de basis. Zij moeten namelijk de steps of trust in balans houden, terwijl jij eroverheen gaat... Heb jij lef?

Het team als vangnet - trustfall
De trustfall is een zeer uitdagende activiteit, die veel lef vraagt van de deelnemers. Daarnaast moeten de deelnemers hun teamleden blind vertrouwen. De teamleden vormen namelijk het vangnet als de deelnemer zich achterover van de trustfall laat vallen. Samen sta je sterk!

Houvast aan je team - oneindige ladder
Het team dat houvast biedt aan de deelnemer, die zich voortbeweegt over de oneindige ladder. Het team vormt met latten zelf de ladder en zal zich moeten verplaatsen om de ladder oneindig te laten zijn. Ondervindt jij voldoende houvast aan je teamgenoten?

Vertrouwen, concentratie & lef - gezekerd kratstapelen
Maak een toren van kratten, terwijl één van de deelnemers op de toren klimt. Deze activiteit vraagt concentratie, vertrouwen, balans, samenwerking en lef. Wie weet de hoogste toren te vormen en durft er ook nog op te gaan staan? 

Samen zoeken naar balans - het balansspel
In duo's toewerken naar de juiste balans. Neem plaats op de balans en zoek met je teamgenoot de juiste balans. Balans is alleen te vinden door werkelijk op elkaar te vertrouwen en volledig tegen je teamgenoot te gaan hangen. Durf jij werkelijk te gaan hangen? Vertrouw elkaar!

In handen van je team - wereldbal parcours
Het wereldbal parcours is een parcours dat wordt afgelegd met een deelnemer boven op een twee meter hoge bal. Samen helpen om je teamgenoot op de hoge bal te krijgen en vervolgens met het hele team de bal ondersteunen en begeleiden. Samen kom je de wereld rond!